Over

 

Over ons:

 

Urubin was de plek waar het allemaal begon op 3 mei 2012 met de registratie van de .com variant van het domein. Destijds begonnen als een alternatief nieuws blog met forum. De naam Urubin staat voor het tegenovergestelde van destijds Niburu, wat in die tijd ook een alternatieve community was met een dermate hoog onzin gehalte in combinatie met repressief beheer daar, dat we het tijd vonden worden voor een alternatief, een open minded community voor dwars en vrijdenkers maar dan wel met een gezond realisme en dat lukte. In korte tijd groeide Urubin uit naar een Nieuwsblog met forum en een leden basis van meer dan 45.000 leden!  

 

Het begin

 

Na ongeveer een jaar te hebben gedraaid was Urubin een van de grootste alternatieve nieuws en opinie websites van Nederland en het grootste vrijdenkersplatform. In 2014 kwamen daar een aantal nieuwe alternatieve websites bij, te weten World Unity, Healthbytes in 2014 en Natuurlijf en Naturotheek in 2016. Ook deze websites werden in korte tijd heel succesvol in termen van populariteit. 

 

Het was tegen die tijd dat we Social Media sterk zagen opkomen en websites zoals Facebook steeds meer de functionaliteit van Fora overnamen.  We realiseerden ons dat het forum hierdoor geen toekomst meer had en dus hebben we deze toen opgeheven. Urubin ging verder als een standaard alternatief nieuws en opinie blog en de focus werd verlegd op de overige websites en het community deel waar we het forum voor hadden werd opgevuld met groepen en pagina’s op Facebook.  Ontwikkeling

 

Van 2014 tot 2016 werkte deze opzet perfect. De websites floreerden en groeiden enorm in termen van bezoekersaantallen en onze communities op Facebook groeiden als kool om uiteindelijk uit te groeien tot een alternatief netwerk van in totaal meer dan 100.000 fans die onze artikelen volgen. We hadden dus ruimschoots de gelegenheid om onze missie uit te voeren; het verspreiden van bewustzijn. Mensen wakker schudden en weer zelf na laten denken. 

 

In die tijd hebben we het letterlijk allemaal meegemaakt: Hack pogingen op de websites, meerdere DDOS aanvallen, door Big Pharma betaalde mollen en trollen en dat hebben we allemaal glansrijk overleefd. 

 

Een groeiend probleem was echter de toenemende censuur op de social netwerk platformen van Big Tech(Facebook, Youtube en Twitter). Sinds de start van 2015 zagen we steeds meer content verwijderd worden om ons heen van andere populaire alternatieve media websites en op een gegeven moment zelfs het verbannen van deze websites zelf van de platformen. We realiseerden ons dat het een kwestie van tijd zou zijn voor ook wij aan de beurt zouden komen.Dus begonnen we onze voelsprieten uit te zetten op andere plekken zoals Vcontacte, Mastodon, Telegram en andere social media. Uiteindelijk kwamen we uit bij Telegram als het beste medium om een degelijk netwerk op te zetten vrij van censuur.  

 

Ons gelijk kregen we in 2016 direct na de verkiezingen in de VS waarbij Donald Trump won en de wereld gek leek te worden. Censuur op Social Media nam met de dag toe en heeft ten tijde van dit schrijven belachelijke proporties bereikt. Omdat we het aan zagen komen konden we vrij snel overschakelen naar Telegram waar we eind 2019 een serieus netwerk begonnen te ontwikkelen waar we op dit moment in totaal ruim 9000 leden tellen op de kanalen van onze websites. Waarom Urubin Social 

 

We hadden dus een plan voor de websites om geen last te hebben van de toename in censuur op de Big Tech Social Media platformen, het blijft wel knagen. We wilden er dus wat   tegen doen en dus begonnen we langzaam maar zeker Urubin om te bouwen terug naar een community maar dan Social Media stijl. Dat lukte aardig en de eerste versie zag in april 2018 het levenslicht. Deze variant, een combinatie van Wordpress en Buddypress heeft tot op de dag vandaag een thuis gegeven aan in totaal 12.000 leden. In die tijd werkten we verder aan een definitieve variant en deze zag enkele dagen geleden het levenslicht en leest u nu de “over ons” pagina van. 

 

Urubin Social heeft als doel alles te zijn wat Facebook is maar zonder de censuur. Het is bedoeld om mensen die net als wij censuur niet accepteren een plek te geven waar ze wel de functionaliteit hebben van een platform zoals Facebook, maar zonder geconfronteerd te worden met censuur, repressie en niet hun data verhandeld te zien worden als verdienmodel. We willen een platform bieden dat iedereen een stem kan geven en waar de leden onze klanten zijn in plaats van handelswaar zoals elders op de Big Tech platformen wel het geval is.Doelstelling

 

Urubin Social is de eerste in een serie van Social Netwerk platformen die volwaardige alternatieven moeten worden voor de de Social Media platformen van Big Tech. Voor alle platformen die we online hebben staan en die we nog gaan introduceren geldt:

 

  • Geen winstoogmerk
    We willen een volledig community driven netwerk zijn ondersteund met donaties vanuit de community, zodat we geen verdienmodel hoeven te hebben. Op deze wijze hoeven we geen advertenties te voeren en blijven we onafhankelijk en ook doen we niets met de data van onze leden. Uw data is van u evenals uw privancy die gerespecteerd dient te worden. Op onze social media platformen zijn de leden de klant en niet de handelswaar.

  • Geen censuur
    De regels voor wat betreft publiceren op onze platformen zijn simpel. Als het mag van de wet, mag het van ons. We censureren geen content, we bannen niet op basis van gepubliceerde content en als laatste fact checken we geen content. We zijn een platform en geen uitgever en dus is het beoordelen van de inhoud niet onze plaats.

 

Hiermee menen we een Social media platform neer te kunnen zetten zoals deze is bedoeld.

 

Gefeliciteerd! U heeft het einde van de geschiedenis en philosophie van Urubin bereikt en u bent nog wakker! Wanneer u zich kunt vinden in hoe wij tegen het runnen van een Social Netwerk aankijken en onze doelstellingen heten we u van harte welkom op Urubin Social!

 

Meldt u hier aan om lid te worden!